Recenzii ● Reviews

Ana-Maria Stan: Anuarul Institutului de Istorie „G. Barițiu”, ClujNapoca – SUPLIMENT, LX, series Historica, 2021 Daniela Deteșan, Claudia Septimia Sabău (edit.) Femeia între tradiția și modernitatea românească (a doua jumătate a secolului al XIX-lea și începuturile secolului XX). Interogații, realizări, perspective, 339 p.

DOI: https://doi.org/10.2478/amsh-2022-0026

Pages:163-164

PDF

10.2478/amsh-2022-0026