VOLUME 4 2022  (Full text pdf)
Studies

BELLATOR EQUUS. THE LATE REPUBLIC AND THE EXTINCTION OF THE CITIZEN CAVALRY
Fábián István, pp. 7-12, DOI: 10.2478/amsh-2022-0017

DESPRE BĂTĂLIA DE LA BAIA (1467) ȘI RANA REGELUI MATIA CORVIN. CONTROVERSE ÎN CRONICILE VREMII ȘI O INTERVENȚIE CHIRURGICALĂ PUȚIN CUNOSCUTĂ  (Aspects Concerning the Battle of Baia (1467) and the Wound of King Matthias Corvin. On the Controversy in the Chronicles of the Times and on a Less Known Surgical Intervention)
Gheorghe Bichicean, pp. 13-26, DOI: 10.2478/amsh-2022-0018

MIȘCĂRI RELIGIOASE MODERNE ÎN SPAȚIUL ROMÂNESC. SUNT CULTELE EVANGHELICE DIN ROMÂNIA DIN PUNCT DE VEDERE ISTORIC NEOPROTESTANTE? (Modern Religious Movements on Romanian Territory Can Evangelical Cults in Romania Historically be Seen as Neo-Protestant?)
Vlad Bogdan Cristian, pp. 27-43, DOI: 10.2478/amsh-2022-0019

IOSIF PATRICIU ȘI INSPECȚIA ȘCOLARĂ DIN MOLDOVA LA JUMĂTATEA SECOLULUI XIX (Iosif Patriciu and the School Inspection in Moldavia (Mid Nineteenth Century))
Maria Rados, pp. 45-62, DOI: 10.2478/amsh-2022-0020

PREZENȚE FEMININE ÎN MITOLOGIA ISTORICĂ ROMÂNEASCĂ – PERSPECTIVE ȘI STEREOTIPURI DE GEN (Women in Romanian Historical Mythology – Gender Perspectives and Stereotypes)
Georgeta Fodor, pp. 63-85, DOI: 10.2478/amsh-2022-0021

DIN „GREUTĂȚILE ÎNCEPUTULUI”. PREOCUPĂRI PRIVIND „COLORITUL STRĂIN” AL ORAȘELOR ARDELENE ÎN PRESA INTERBELICĂ (“The Hardships of the Beginning”. The “Foreign Character” of Transylvanian Towns in the Interwar Press)
Maria Tătar-Dan, pp. 87-99, DOI: 10.2478/amsh-2022-0022

A SHORT-LIVED NEWSPAPER FROM TG. MUREȘ, THE ERDÉLYI TÁRSASÁG (1921-1922)
Kálmán Attila, pp. 101-108, DOI: 10.2478/amsh-2022-0023

PRIMELE ALEGERI PARLAMENTARE DIN JUDEȚUL NĂSĂUD, ORGANIZATE DUPĂ URCAREA PE TRON A REGELUI CAROL II (The First Parliamentary Elections In Năsăud County, Organized After The Accession Of King Carol II)
Ovidiu Bindea, pp. 109-127, DOI: 10.2478/amsh-2022-0024

RELIGIOUS AFFILIATION AS A POLITICAL SITE OF CONTESTATION? POLEMICAL VOICES OF A NEW GENERATION OF ROMANIAN ROMANI AUTHORS
Marian Zăloagă, pp. 129-162, DOI: 10.2478/amsh-2022-0025

Anuarul Institutului de Istorie „G. Barițiu”, Cluj-Napoca – SUPLIMENT, LX, series Historica, 2021, Daniela Deteșan, Claudia Septimia Sabău (edit.) Femeia între tradiția și modernitatea românească (a doua jumătate a secolului al XIX-lea și începuturile secolului XX). Interogații, realizări, perspective, 339 p.
Reviewed by: Ana-Maria Stan, pp. 163-164, DOI: 10.2478/amsh-2022-0026

Orlando Figes, Dansul Natașei. O istorie culturală a Rusiei, Iași, Editura Polirom, 2018, 540 p.
Reviewed by: Andrei Guțu, pp. 165-170, DOI: 10.2478/amsh-2022-0027

Constantin Ardeleanu, O croazieră de la Viena la Constantinopol. Călătorii, spații, imagini (1830-1860), București, Editura Humanitas, 2021, 302 p.,
Reviewed by: Ancuța-Maria Precup-Mătieș, pp. 170-176, DOI: 10.2478/amsh-2022-0028

Radu Mârza, Călători și pacienți români la Karlsbad, Iași, Editura Polirom, 2022, 512 p.
Reviewed by: Aurora Răduțiu, pp. 176-182, DOI: 10.2478/amsh-2022-0029

Dincolo de tranșee: cum au trăit maghiarii din Transilvania Marele Război și Trianonul, texte din jurnale și memorii alese și adnotate de Nándor Bárdi și Judit Pál, traducere de S. Skultéty, București, Humanitas, 2022, 502 p.
Reviewed by: Maria Tătar-Dan, pp. 183-186, DOI: 10.2478/amsh-2022-0030

Intelectualii din județul Bistrița-Năsăud și Universitatea din Cluj (1919-1940). Restituiri documentare, editori Adrian Onofreiu, Claudia Septimia Sabău, Ana Maria Stan, Cornelia Vlasin; Studiu introductiv Ana-Maria Stan; au colaborat Paula Cazacu, Nicoleta Hegedűs, Cluj- Napoca, Editura Mega, 2021, 381 p.
Reviewed by: Vasile Dobrescu, pp. 186-192, DOI: 10.2478/amsh-2022-0031

 

List of Contributors