2022, volume 4

Recenzii ● Reviews

Maria Tătar-Dan: Dincolo de tranșee: cum au trăit maghiarii din Transilvania Marele Război și Trianonul, texte din jurnale și memorii alese și adnotate de Nándor Bárdi și Judit Pál, traducere de S. Skultéty, București, Humanitas, 2022, 502 p.

DOI: https://doi.org/10.2478/amsh-2022-0030

Pages: 183-186

PDF

10.2478/amsh-2022-0030