Recenzii ● Reviews

Simion Costea: Istoria în cetate: profesorului Vasile Dobrescu la împlinirea vârstei de 80 de ani, book coordinated by Corina Teodor, Giordano Altarozzi, Maria TătarDan, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2023, 418 p.

DOI: 10.2478/amsh-2023-0016

Pages: 182-185

PDF

10.2478/amsh-2023-0016