2021, volume 3

Recenzii ● Reviews

Dana Mircia: Constantin Bărbulescu, România Medicilor. Medici, țărani și igiena rurală de la 1860 la 1910, București, Editura Humanitas, 2015, 356 p.

DOI: https://doi.org/10.2478/amsh-2021-0014

PDF

10.2478/amsh-2021-0014