2021, volume 3

Recenzii ● Reviews

Anișoara Balog: Mișcarea națională a românilor din Transilvania între 1849-1918. Documente, vol. VII/1, vol. VII/2, Dumitru Suciu (coord.), Simion Retegan Loránd Mádly, Mirela Popa-Andrei, Daniela Deteșan, București, Editura Academiei Române, 2015, 505 p.; 2019, LXXXI +473 p.

DOI: https://doi.org/10.2478/amsh-2021-0013

PDF

10.2478/amsh-2021-0013