Recenzii ● Reviews

Răzvan Ghișa: Andrei Oișteanu, Moravuri și Năravuri – Eseuri de istorie a mentalităților, Iași, Editura Polirom, 2021, 401 p.

DOI: 10.2478/amsh-2023-0010

Pages: pp. 159-162

PDF

10.2478/amsh-2023-0010