Recenzii ● Reviews

Vasile Dobrescu: Maria Tătar-Dan, Dilemele modernității într-un oraș transilvan. Reghinul Săsesc în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și prima jumătate a secolului XXCluj-Napoca, Editura Mega, 2022, 433 p.

DOI: 10.2478/amsh-2023-0011

Pages: pp. 162-167

PDF

10.2478/amsh-2023-0011