2021, volume 3

Recenzii ● Reviews

Corina Teodor: Radu Mârza, Călători români privind pe fereastra trenului. O încercare de istorie culturală (1830-1930), Iași, Editura Polirom, 2020, 214 p.

DOI: https://doi.org/10.2478/amsh-2021-0012

PDF

10.2478/amsh-2021-0012